წესები და პირობები | ჭრელი ბუ

ჭრელი ბუ

 • ALIBI.GE არის გაცნობის და ურთიერთობის ონლაინ სივრცე, სადაც  ერთმანეთს ხვდებიან ადამიანები განურჩევლად ასაკისა, სქესისა, ეროვნებისა, რელიგიისა და საცხოვრებელი ადგილისა. მათ აერთიანებთ მხოლოდ ერთი რამ – ურთიერთობის სურვილი.
 • ნებისმიერ მსურველს, რომელიც არის 18 წლის, შეუძლია გახდეს ამ ღია საზოგადოების წევრი. ამისთვის საკმარისია გაიაროთ მარტივი რეგისტრაცია.
 •  კომუნიკაცია უფასოა რეგისტრაციიდან 3 თვის განმავლობაში. 3 თვის გავლის შემდეგ კომუნიკაციის გასაგრძელებლად გთავაზობთ ერთ-ერთ ფასიან პაკეტს.
 • ფასიანი პაკეტის შეძენა შესაძლებელია  ასევე უფასო პერიოდის გავლის გარეშეც რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ საკუთარი პროფილის გვერდიდან.
 • გთავაზობთ შემდეგ 2 ფასიან პაკეტს:
 • Gold – 6 თვე, 6 ლარი (1500 მესიჯი, 30 სურათი, 30 საჩუქარი)
 • Diamond – 12 თვე, 10 ლარი (3000 მესიჯი, 50 ფოტო, 50 საჩუქარი)
 •  ALIBI.GE მიესალმება ყოველ ახალ რეგისტრაციას, განსაკუთრებით მანდილოსნებს, და გაცნობებთ, რომ რეგისტრაციის გარეშე საიტით სარგებლობა შეუძლებელია. სტუმარს (არარეგისტრირებულ მომხმრებელს) შეუძლია მხოლოდ საიტის დათვალიერება.
 • ALIBI.GE არ აწესებს კომუნიკაციის თემებს, მაგრამ არ დაუშვებს ისეთ თემების პროპაგანდას, რომელიც აკრძალულია საქართველოს მოქმედი კანანმდებლობით.
 • ALIBI.GE არ გამოაქვეყნებს ისეთ პოსტს, რომელიც არ შეესაბამება ჩვენს მიერ დეკლარირებულ მაღალ ზნეობრივ პრინციპს და რომელიც შეიცავს შეურაცხმყოფელ სიტყვებს და სურათებს.
 • ALIBI.GE დაუყოვნებლივ გათიშავს იმ მომხმარებელს, რომელიც გაფრთხილების მიუხედავად არ დაემორჩილება ჩვენს წესებს.
 • ALIBI.GE რეგისტრირებულ მომხმარებელს მოთხოვნის შემთხვევაში ფულს დაუბრუნებს სრულად ან ნაწილობრივ, თუ ნაყიდი მომსახურების გამოყენება ვერ მოხერხდა სრულად ან ნაწილობრივ ჩვენზე დამოკიდებული მიზეზის გამო, მაგ. საიტის პროგრამულული ხარვეზი.
 • ALIBI.GE თავის საქმიანობაში ეფუძნება კეთილსინდისიერების და მაღალ ზნეობრივ პრინციპებს  და იგივეს ელოდება მომხმარებლებისგანაც.
 • თუ რეგისტრაციიდან 30 დღის განმავლობაში მომხმარებელი არ გააგზავნის თავისი პროფილიდან ერთ მესიჯს მაინც, მისი რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.

ანგარიშსწორება

ფასიანი მომსახურების მსურველთათვის

 • ანგარიშსწორება ALIBI.GE-ს და რეგისტრირებულ მომხმარებელს შორის მიმდინარეობს უნაღდო ანგარიშსწორებით
 • ფულის გადარიცხვა ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში
 • ALIBI.GE სთავაზობს ანგარიშსწორების შემდეგ ფორმას:
 • საბანკო გადარიცხვა
 • – ვმუშაობთ სხვა გადახდის სერვისის დასანერგად, რომელიც  საშუალებას იძლევა ანგარიშსწორება განხორციელდეს საკრედიტო ბარათების გამოყენებით (Visa, Master Card), რაც ძალიან ამარტივებს გადახდის პროცესს.
 • წარმატებული ანგარიშსწორების განხორციელების შემდეგ მყიდველი მიიღებს დასტურს ელექტრონული წერილის ფორმით.

გარანტია

საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულებას იღებს ჩვენთან დარეგისტრირებული ყოველი მომხმარებლის წინაშე, რომ ყველა ტრანზაქცია, რომელიც განხორციელდება ჩვენს საიტზე, სათანადოდ დაცული იქნება  და ყველა ფინანსური ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნება თანამშრომლობის შედეგად, გადახდილი იქნება სრულად და დროულად.