წესები და პირობები | ჭრელი ბუ

ჭრელი ბუ

  • ALIBI.GE არის გაცნობის და ურთიერთობის ონლაინ სივრცე, სადაც  ერთმანეთს ხვდებიან ადამიანები განურჩევლად ასაკისა, სქესისა, ეროვნებისა, რელიგიისა და საცხოვრებელი ადგილისა. მათ აერთიანებთ მხოლოდ ერთი რამ – ურთიერთობის სურვილი.
  • ნებისმიერ მსურველს, რომელიც არის 18 წლის, შეუძლია გახდეს ამ ღია საზოგადოების წევრი. ამისთვის საკმარისია გაიაროთ მარტივი რეგისტრაცია.
  •  კომუნიკაცია უფასოა.
  •  ALIBI.GE მიესალმება ყოველ ახალ რეგისტრაციას, განსაკუთრებით მანდილოსნებს, და გაცნობებთ, რომ რეგისტრაციის გარეშე საიტით სარგებლობა შეუძლებელია. სტუმარს (არარეგისტრირებულ მომხმრებელს) შეუძლია მხოლოდ საიტის დათვალიერება.
  • ALIBI.GE არ აწესებს კომუნიკაციის თემებს, მაგრამ არ დაუშვებს ისეთ თემების პროპაგანდას, რომელიც აკრძალულია საქართველოს მოქმედი კანანმდებლობით.
  • ALIBI.GE არ გამოაქვეყნებს ისეთ პოსტს, რომელიც არ შეესაბამება ჩვენს მიერ დეკლარირებულ მაღალ ზნეობრივ პრინციპს და რომელიც შეიცავს შეურაცხმყოფელ სიტყვებს და სურათებს.
  • ALIBI.GE დაუყოვნებლივ გათიშავს იმ მომხმარებელს, რომელიც გაფრთხილების მიუხედავად არ დაემორჩილება ჩვენს წესებს.
  • ALIBI.GE რეგისტრირებულ მომხმარებელს მოთხოვნის შემთხვევაში ფულს დაუბრუნებს სრულად ან ნაწილობრივ, თუ ნაყიდი მომსახურების გამოყენება ვერ მოხერხდა სრულად ან ნაწილობრივ ჩვენზე დამოკიდებული მიზეზის გამო, მაგ. საიტის პროგრამულული ხარვეზი.
  • ALIBI.GE თავის საქმიანობაში ეფუძნება კეთილსინდისიერების და მაღალ ზნეობრივ პრინციპებს  და იგივეს ელოდება მომხმარებლებისგანაც.
  • თუ რეგისტრაციიდან 30 დღის განმავლობაში მომხმარებელი არ გააგზავნის თავისი პროფილიდან ერთ მესიჯს მაინც, მისი რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.