რეგისტრაცია

გახდი პროექტის მონაწილე

მომხმარებლის რეგისტრაცია

Empower your business on the next level


პერსონალური ინფორმაცია

პერსონალური დეტალები, რომლებიც გვჭირდება ჩვენ, რომ შემდეგ მოხდეს თქვენი, როგორც პროექტის მონაწილის, იდენტიფიკაცია.


person თქვენი სახელი
person გვარი
person თქვენი მომხმარებლის სახელი
markunread თქვენი email მისამართი
lock თქვენი პაროლი
lock პაროლის გამეორება

გადახდა

Please choose your payment method here and make payment


You have to choose payment to progress

Congratulations!

After clicking finish you will receive notification email with confirmation link, please click on it to activate your profile.

ყველა ველი, რომელიც მონიშნულია * , სავალდებულოა!
ბანკის სახელი ანგარიშის სახელი ანგარიშის ნომერი შიდა ნომერი IBAN BIC/Swift
TBC micro GE76TB7601945061100072 - GE76TB7601945061100072 TBCBGE22