ინფორმაციის უსაფრთხოება | ჭრელი ბუ

ინფორმაციის უსაფრთხოებას ჩვენს საიტზე ეთმობა მნიშვნელოვანი ადგილი. ნებისმიერი პირადი ინფორმააცია, რომელიც მითითებული იქნება ჩვენს საიტზე რეგისტრაციის დროს, პროგრამულად დაცულია ყოველგვარი მანიპულაციის შესაძლებლობისგან.

ჩვენ ვაცნობიერებთ იმ დიდ ნდობას, რომელსაც გვიცხადებეს ჩვენი მომხმარებელი და ამიტომ ვიყენებთ ინფორმაციის უსაფრთხოების მაღალ სტანდარტს როგორც პროგრამულ დონეზე, ასევე ზნეობრივი თვალსაზრისით.

ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ ჩვენ მომხმარებელს, რომ მისი პირადი მონაცემები (მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი, ბანკის რეკვიზიტები და სხვა) საიმედოდ დაცულია  უკონტროლო გავრცელებისგან და არასდროს გადაეცემა მესამე პირებს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე.

ტექნიკური თვალსაზრისით საიტი მუშაობს SSL უსაფრთხოების სერტიფიკატით, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მონაცემების დაკარგვის საფრთხეს არასანქცირებული წვდომის გამო.