პოსტის დამატება

პოსტის გამოქვეყნების უფლების მოსაპოვებლად გთხოვთ შეიძინოთ ერთ-ერთი ქვემოთ წარმოდგენილი პაკეტი. პაკეტის შეძენის შემდეგ თქვენ მიიღებთ წვდომას შესაბამისი შინაარსის ფორმაზე.

5 პოსტი

ამ საპოსტო პაკეტის მყიდველს უფლება მიეცემა ჩვენს საიტზე  30 დღის განმავლობაში გამოაქვეყნოს 5 პოსტი. მყიდველს ასევე დაერიცხება 50 წამახალისებელი ქულა.  5 პოსტის გამოქვეყნების შემდეგ პაკეტი კარგავს ძალას მიუხედავად გასული დღეებისა.

5.00

2 პოსტი

ამ საპოსტო პაკეტის მყიდველს უფლება მიეცემა ჩვენს საიტზე  30 დღის განმავლობაში გამოაქვეყნოს 2 პოსტი. მყიდველს ასევე დაერიცხება 20 წამახალისებელი ქულა.  2 პოსტის გამოქვეყნების შემდეგ პაკეტი კარგავს ძალას მიუხედავად გასული დღეებისა.

2.00

10 პოსტი

ამ საპოსტო პაკეტის მყიდველს უფლება მიეცემა ჩვენს საიტზე  30 დღის განმავლობაში გამოაქვეყნოს 10 პოსტი. მყიდველს ასევე დაერიცხება 100 წამახალისებელი ქულა.  10 პოსტის გამოქვეყნების შემდეგ პაკეტი კარგავს ძალას მიუხედავად გასული დღეებისა.

9.00

ALIBI.GE
ახალი რეგისტრაცია
წარმატებას გისურვებთ!
პაროლის შეცვლა